Halowa Liga Piłki Nożnej w Malanowie - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Tabela ligowa

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 8

Wyniki

Ostatnia kolejka 7
Grom Malanów 2:2 Restauracja VEGA
Słodków 0:3 Czerwone Diabły Turek
FC Kawęczyn 5:2 Sparta Grąbków
Szybko i Konkretnie pauza

Logowanie

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Regulamin

Regulamin
„Halowa Liga Piłki Nożnej – 2018 ”

 


I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie, ul. Parkowa 29, 62-709 Malanów
II. PATRONAT HONOROWY
Koniński Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ul. Spółdzielców 3/115,62-510 Konin
III. CELE
1. Popularyzacja piłki nożnej halowej.
2. Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.
3. Wyłonienie króla strzelców turnieju.
4. Wyłonienie najlepszego bramkarza turnieju.
5. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.
6. Rozpowszechnianie zasad Fair Play.
IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Styczeń – luty 2018 r. (dokładny terminarz rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń).
2. Sala sportowa w Malanowie przy ul. Parkowej 29
3. Zebranie organizacyjne z kapitanami drużyn odbędzie się 11.01.2018 r. o godz. 19.00 w Sali sportowej
w Malanowie przy ul. Parkowej 29.
V. UCZESTNICTWO
1. W lidze mogą brać udział drużyny, które do dnia 11.01.2018 r. do godz. 15:00 dostarczą zgłoszenie.
2. Liczba drużyn w lidze jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczy doręczy organizatorowi listę zawodników (załącznik nr 1 do Regulaminu) z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, podpisaną przez kapitana drużyny.
4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest przyjęte przez organizatora w momencie dostarczenia prawidłowo wypełnionej listy zgłoszeniowej (w formie papierowej lub elektronicznej).
5. Nazwa drużyny musi zawierać nazwę miejscowości reprezentowanej przez dany zespół.
6. W skład drużyny mogą wchodzić zawodnicy urodzeni w 2002 r. i starsi.
7. Drużyna winna mieć jednego przedstawiciela, który odpowiada za zawodników podczas rozgrywek.
8. Każdy zawodnik poniżej 18 roku życia musi obowiązkowo posiadać pisemną zgodę rodziców na udział
w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej – 2018 (zał. nr 2 do Regulaminu).
9. Każda drużyna zobowiązana jest dostarczyć wypełnione Oświadczenie zawodników (załącznik nr 3 do Regulaminu)
10. Warunkiem udziału w lidze jest wpłacenie wpisowego w kwocie 150 zł do dnia 11.01.2018 r. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie, ul Parkowa 29, 62-709 Malanów
nr konta: 58 8557 0009 2002 0024 2354 0001
tytułem: „wpisowe do Halowej Ligi Piłki Nożnej - 2018” – (nazwa drużyny)
11. Wpisowe do rozgrywek należy wpłacać od 01.01.2018 r.
12. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.
13. Weryfikacja zawodników może odbywać się tylko przed meczem.
14. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
15. Do udziału w rozgrywkach nie dopuszcza się sędziów turnieju.
16. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, drużyna lub zawodnik może zostać zdyskwalifikowana.
17. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.
18. Każda z drużyn ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
19. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
VI. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
1. W lidze biorą udział drużyny składające się minimum z 5, a maksymalnie z 15 zawodników.
2. Drużyny rywalizują systemem „każdy z każdym”.
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń obowiązuje system z podziałem na grupy, a następnie faza play-off.
4. Ostateczny system rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu zgłoszeń.
5. Liga rozgrywana jest od poniedziałku do niedzieli.
VII. MECZ
1. Nie ma możliwości zmiany terminu rozgrywania meczu
2. W przypadku nie stawienia się jednej z drużyn na mecz przyznawany jest walkower
3. W przypadku nie stawienia sie dwóch drużyn, obydwie drużyny tracą po 3 pkt.
4. Na mecz należy przybyć odpowiednio wcześnie- dopuszczalny czas oczekiwania na drużynę wynosi 10 min. Po czym przyznaje się walkower.
5. W przypadku nie stawienia się drużyny dwukrotnie na mecz, zespół zostaje zdyskwalifikowany (bez prawa zwrotu wpisowego), a wyniki spotkań tej drużyny jeżeli zostało rozegranych mniej niż 50% spotkań z całego sezonu zostają anulowane, w przypadku powyżej 50% wszystkie zespoły otrzymują walkower 5:0.
VIII. SKRÓCONE PRZEPISY GRY
1. Gra bramkarza:
a) bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 s. bez kozłowania.
b) piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego.
c) bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej pasa przez zawodnika swojej drużyny.
d) bramka zdobyta bezpośrednio przez bramkarza po wyrzucie ręką – nie będzie uznana
2. Rozegranie autu:
a) aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.
b) piłkę do gry z autu wprowadza się nogą.
c) przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 m. od piłki.
d) nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
3. Rzuty wolne:
a) wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi.
b) przy obcym ciele (np. sufit) jest rzut pośredni. Rzut wolny w tym przypadku jest wykonywany z linii bocznej na wysokości popełnionego przewinienia
c) rzut karny wykonywany jest z linii 7 m.
d) przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 5m.
e) przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii.
4. Na wykonanie wszystkich wznowień gry zawodnik ma 5 sekund.
5. Nie stosuje się przepisu o spalonym
6. Wszystkie mecze trwają 2x15 min
7. Przerwa pomiędzy połowami spotkania trwa 1 min
8. W grze bierze udział (w jednej drużynie) 5 zawodników (4-ech zawodników z pola + bramkarz)
9. Minimalna liczba zawodników wynosi 3., wykluczenie kolejnego zawodnika powoduje przyznanie walkowera drużynie przeciwnej
10. Przy przebywaniu na boisku 6 lub więcej zawodników sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej i usuwa zawodnika wskazanego przez kapitana drużyny
11. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN
IX. ZMIANY
1. Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
2. W trakcie gry można dokonać dowolnej liczby zmian zawodników (dozwolone są tzw. zmiany powrotne).
3. Zmian można dokonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
X. KARY
1. Kary indywidualne:
- żółta kartka
- czerwona kartka
2. Zawodnik ukarany czerwoną kartką w czasie gry, pauzuje 1 kolejny mecz
3. Zawodnik który otrzyma kolejno 3, 5, 7 napomnienie żółtą kartką pauzuje następny mecz
4. Otrzymane przez zawodnika 2 żółte kartki a w konsekwencji czerwona w meczu nie zobowiązują go do pauzowania w następnym meczu
5. Zawodnicy pozostający pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do meczu
6. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów szkód lub zniszczeń na terenie Sali sportowej w Malanowie. Organizatorzy mają prawo wyciągnąć konsekwencje wobec całej drużyny.
7. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy zawodnikami, to zostają oni zdyskwalifikowani do końca rozgrywek.
8. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy drużynami, to zostają one wykluczone z rozgrywek
XI. KLASYFIKACJE
1. Prowadzona będzie klasyfikacja strzelców bramek, w celu wyłonienia króla strzelców ligi.
2. Prowadzona będzie klasyfikacja żółtych i czerwonych kartek.
3. Prowadzona będzie też klasyfikacja na najlepszego bramkarza:
a) bramkarz, który najwięcej razy zachował „czyste konto bramkowe” (warunek 75% rozegranych spotkań jako bramkarz)
b) bramkarz, który wpuścił najmniej bramek podczas ligi (warunek 75% rozegranych spotkań jako bramkarz)
XII. NAGRODY
1. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach HLPN 2018 otrzymają dyplomy.
2. Drużyny z miejsc I-III otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
3. Nagrody indywidualne:
- statuetka dla króla strzelców
- statuetka dla najlepszego bramkarza rozgrywek
XIII. SPRZĘT
1. Dozwolona jest tylko gra w obuwiu halowym tzn. buty halowe nie pozostające śladów na płycie boiska
2. Bezwzględnie zakazana jest gra w korkach plastikowych, metalowych, kolcach itp.
3. Jeżeli jedna z drużyn nie posiada jednolitych strojów, wówczas zobowiązana jest założyć plastrony.
XIV. PUNKTACJA
1. Obowiązuje standardowa punktacja: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, w przypadku porażki 0 pkt.
2. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
a) liczba zdobytych punktów b) stosunek bezpośrednich meczów między drużynami (przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów c) „mała tabela” przy 3-ch zespołach lub więcej z jednakową ilością punktów, uwzględniająca jedynie
spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami d) różnica pomiędzy bramkami strzelonymi a straconymi e) liczba strzelonych bramek
XV. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorzy informują, że obiekt jest monitorowany i dodatkowo obserwowany przez osoby do tego wyznaczone.
2. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających.
3. Każdy uczestnik turnieju i kibice, którzy dopuszczą się zniszczenia mienia publicznego zostaną postawieni przed faktem uregulowania płatności za wyrządzone szkody
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie
5. Organizator ubezpiecza zawody oraz zapewnia podstawową opiekę medyczną.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu i zasad gry.
8. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator lub sędzia główny zawodów.
9. Koszty organizacji ligi zostaną pokryte z wpłat wpisowego od drużyn uczestniczących w rozgrywkach, dobrowolnych wpłat sponsorów oraz z budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie                                                        

 

 

 

Buttony

Reklama

Klasyfikacja strzelców

Król strzelców

Halowej Ligi Piłki Nożnej w Malanowie 2018




19 Bramek

Kacper Koszela (Szybko i Konkretnie)

 

10 Bramek

Szymon Matuszak (Restauracja VEGA)

8 Bramek

Grzegorz Majda (FC Kawęczyn)
Tomasz Kasierski (FC Kawęczyn)

Kamil Kaczkowski (Grom Malanów)

7 Bramek

Miłosz Oblizajek (Restauracja VEGA)
Patryk Frątczak (Grom Malanów)

Przemysław Przybylak (FC Kawęczyn)

6 Bramek

Kacper Janicki (Sparta Grąbków)
Patryk Kaczmarek (FC Kawęczyn)
Konrad Grabowski (Restauracja VEGA)

5 Bramek 

Tomasz Janczak (Czerwone Diabły Turek)
Tomasz Sarbak (Czerwone Diabły Turek)
Mateusz Morusiński (Sparta Grąbków)

Krystian Wutka (Restauracja VEGA)
Marcin Bartosik (Restauracja VEGA)

4 Bramki

Radosław Zwoliński (Sparta Grąbków)
Kacper Przybylak (Sparta Grąbków)

Mateusz Markiewicz (Sparta Grąbków)
Jakub Dudek (FC Kawęczyn)
Mateusz Lejman ( FC Kawęczyn)

3 Bramki 

Marcin Szwankowski (Sparta Grąbków)
Tomasz Anastaziak (Słodków)

Dawid Szustak ( Grom Malanów)
Damian Łukaszewski (Czerwone Diabły Turek)

Piotr Gaj (Czerwone Diabły Turek)
Filip Walczak (Szybko i Konkretnie)

2 Bramki 

Maciej Ochapski ( Słodków)
Piotr Budka (Słodków)
Maciej Janik (FC Kawęczyn)
Damian Gidelski (FC Kawęczyn)
Bartłomiej Wojtczak (Szybko i Konkretnie)
Jakub Marek (Szybko i Konkretnie)
Arkadiusz Iwaniak (Czerwone Diabły Turek)
Maciej Marzuchowski (Sparta Grąbków)

Jakub Baranowski (Sparta Grąbków)
Dawid Jóźwiak (Sparta Grąbków)
Konrad Darul (Grom Malanów)

Jacek Harasny ( Grom Malanów)
Dawid Pietrzaszek (Słodków)
Piotr Piąstka (Restauracja Vega)


1 Bramka

Ekiert Mikołaj ( Grom Malanów)
Wejzer Łukasz ( Grom Malanów)
Sebastian Płóciennik (Grom Malanów)
Mateusz Wejman (Sparta Grąbków)
Łukasz Łukaszewski (FC Kawęczyn)
Tomasz Perliński (Czerwone Diabły Turek)
Przemysław Kochanowski ( Słodków)
Krzysztof Kochanowski (Słodków)
Dariusz Kurzaj (Słodków)
Patryk Majcherek (Słodków)
Konrad Jopek (Słodków)
Kacper Widełka (Szybko i Konkretnie)
Szymon Pawlak (Szybko i Konkretnie)
Dawid Czerniak (Szybko i Konkretnie)
Szymon Łuczak (Restauracja VEGA)

B. sam. -  7